Gris

Salmonella - övervakning hos grisar

Salmonella – övervakning hos grisar

Bakgrund

Ur ett folkhälsoperspektiv är en låg förekomst av salmonella viktigt. Det ger en hög livsmedelssäkerhet. För att Sverige ska kunna upprätthålla de salmonellagarantier som omfattar införsel av både livsmedelsproducerande djur samt köttprodukter och ägg krävs att vår salmonellafrihet redovisas. Provtagningar i grisbesättningar är en del av de åtaganden som behövs för att uppfylla kraven enligt de av EU beviljade särskilda salmonellagarantierna.

Övervakningens genomförande

Gård & Djurhälsan tar i projektet ansvar för att salmonellaprovtagning genomförs i livdjursproducerande besättningar och suggpoolers centralnav. Projektet löper årligen så länge Sverige är beviljade de särskilda salmonellagarantierna och så länge besättningsprovtagning i svenska grisbesättningar utgör en del av åtagandet. Analyskostnaderna finansieras via anslag från Jordbruksverket.

Framtida övervakning

Den svenska salmonellahanteringen grundades på 1950-talet. Sedan införandet av bekämpning av salmonella har förutsättningarna ändrats, bland annat har gårdarna blivit större och färre. Under 2022 har därför arbete startats upp för att titta på hur en förändring av arbetet med att hantera salmonella i grisbesättningar kan se ut. Detta projekt kallas Salmonella Pilot Gris och finansieras via anslag från Jordbruksverket.

Kontaktperson

Gabriella Niklasson

Djurhälsoveterinär Gris

Tel: 018-69 65 01

Mobil: 070-295 05 40