Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Tvätta Rätt

Vi ska studera effekten av stalltvätt med och utan rengöringsmedel samt effekten av upptorkning efter tvätt vid två olika stalltemperaturer i en specialiserad slaktgrisbesättning.
Effekten bedöms bl.a genom provtagning och analys av ATP.

Projektet sker i samarbete med SLU och kompletterar det pågående doktorandprojektet ”A low ”infectious load” – a prerequisite for healthy pigs.

Projektet finansieras av Branschutvecklingspengen 2023.

Kontaktpersoner

Helena Carlzen                                                                                   Amanda Reneby
helena.carlzen.gardochdjurhalsan.se                                            amanda.reneby@gardochdjurhalsan.se