Destruktion SVA

Avgifter för destruktion av obducerade lantbruksdjur på SVA 2024

Vid destruktion av lantbrukets djur som har obducerats vid SVA i Uppsala, utgår alltid en avgift som debiteras djurägaren. Observera att dessa avgifter har blivit avsevärt högre jämfört med tidigare år. Detta gäller särskilt vid destruktion av de större djuren. Anledningen till denna kraftiga höjning är ökade kostnader för SVA.

 

Destruktionsavgifter exklusive moms för obducerade lantbruksdjur:
Vikt Pris
<20 kg, 1 – 3 djur eller per kull 220,00
20 – 90 kg 550,00
>90 – 165 kg 2973,00
>165 – 250 kg 5014,00
>250 – 500 kg 8908,00
>500 kg 12216,00