Obduktion lantbruksdjur

Det nationella obduktionsanslaget från Jordbruksverket är medel som är avsatta för att bidra till att djurägare kan få lantbrukets djur obducerade till en kraftigt reducerad kostnad. Härmed får staten en god sjukdomsövervakning samtidigt som djurägaren får en diagnos.

Till lantbrukets djur hör; nöt, får, get, gris, hägnad hjort (inklusive hägnad ren), exotiska hovdjur (bison, vattenbuffel, jak, visent, kamel (inkl alpacka och lama)) och fjäderfä.

Som djurägare ansvarar man för transporten av djuret till aktuellt laboratorium, antingen via Svensk Lantbrukstjänst eller genom privat inkörning (gäller inte till Laboratoriet i Karlskoga samt djur >50 kg till Kävlinge) Utöver transportkostnaderna står även djurägaren för destruktionskostnaden. För obduktionen betalas endast en mindre djurägaravgift. Gård & Djurhälsan betalar djurägaravgiften för sina kunder. Mer information hittar du i vänstermenyn.