Information veterinär

Genom det statliga obduktionsanslaget finns det möjlighet för alla djurägare att få lantbruksdjur (nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur) obducerade på regionala diagnostiska laboratorier till reducerad kostnad.

I vissa fall, t.ex. då transport till obduktionslaboratorium inte är praktiskt genomförbar, så är det även möjligt att djurägare kan få ta del av anslaget genom att ordinarie besättnings- eller djurhälsoveterinär obducerar djur ute på gård.

Obduktion på laboratorium

Instruktioner gårdsobduktion