Statistik

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av anslagsmedel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen.  Läs mer här: FarmStat