Artikel

Statistikplattform kött

Hur ser trenderna ut? Vad går bäst och hur är läget i dag jämfört med förr?

En av åtgärderna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm var att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer. Nu är åtgärden slutförd och den nya statistikplattformen innehåller en stor mängd aktuell data om gris-, nöt- och lammproduktion presenterat i ett användarvänligt power point-format med över 70 bilder. Plattformen uppdateras varje vecka och det finns siffror för import, export, avräkningspriser, slaktpriser, kvalitetsutfall, hur mycket som konsumeras och allt annat man som lantbrukare, konsument eller rådgivare behöver veta om köttproduktionen i Sverige.

Alla som vill är fria att använda statistiken och bilderna, men uppmanas att källhänvisa.

Du hittar statistikplattformen här. 

Dokument och länkar