Artikel

Slaktstatistik

Slaktstatistik

Antal slaktade nötkreatur

Fram till och med december 2016 sammanställde Gård & Djurhälsan statistik över antalet slaktade nötkreatur i Sverige. Varje slaktkategori, t ex ungtjur respektive stut, redovisades var för sig i statistiken. Du hittar statistiken här till höger på sidan. Från och med januari 2017 finns denna information i LRF:s statistikplattform som du hittar här.

Samtlig statistiken bygger på uppgifter från Jordbruksverket.

Antal slaktade nötkreatur tom december 2014

Antal slaktade nötkreatur tom december 2015

Antal slaktade nötkreatur tom december 2016

Dokument och länkar

Mer i ämnet

Artikel