Vaccikalv

Ett verktyg för vaccinationsbedömning

Vaccikalv

Luftvägsinfektion hos kalvar och ungdjur är en sjukdom som orsakas av flera orsaker, där både miljö, individens motståndskraft, samt förekomst av bakterier och virus samspelar. Utöver åtgärder i miljö och skötsel kan vaccination vara ett av flera verktyg för att förebygga luftvägssjukdomar. Det är viktigt att notera att vaccination endast minskar påverkan av ett fåtal av alla de faktorer som spelar in vid luftvägsinfektion.

 

 

Vaccikalv är ett verktyg framtaget för att hjälpa till med bedömningen om vaccination är ett aktuellt komplement i besättningens strategi mot luftvägsinfektioner.

Du som veterinär eller lantbrukare är alltid välkommen att kontakta oss på Gård & Djurhälsan om du har frågor om materialet eller om situationen på din gård!

Vaccikalv är uppbyggt av följande delar:

  • Diagnostik av luftvägspatogener via Kalvpaketet
  • Utvärdering av miljö och skötsel via ett utredningsschema med kritiska kontrollpunkter
  • Information om vad man bör tänka på inför varje vaccination, kritiska punkter under ett vaccinationsprogram, samt diagram över möjliga vaccinationsstrategier för olika typer av uppfödning
  • Uppföljning av insatt vaccination via nyckeltal

Dokument

Vaccikalv 01 – Introduktion

Vaccikalv 02 – Kritiska kontrollpunkter

Vaccikalv 03 – Vaccinationsvägledning

Vaccikalv 04 – Vaccinationshjul

Vaccikalv 05 – Olika vaccinationsstrategier

Vaccikalv 06 – Uppföljning 

Vaccikalv 07 – Immunstatus

Vaccikalv 08 – Multifaktoriellt

Vaccikalv 09 – Introduktionsbild 

Länkar

Läs mer om >> Kalvpaketet

 

Vaccikalv