Djurägaravgifter lantbruksdjur

Gäller från 2020-01-13, priser exklusive moms.

 

Gris Avgift
Foster och/eller fosterhinnor, per kull 734 kr
Yngre än slaktgris, 1-3 djur 734 kr
Slaktgris 734 kr
Vuxet djur över 9 månader 841 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 734 kr

 

Nötkreatur Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 734 kr
Kalv upp till 6 månader 734 kr
Ungnöt 6-18 månader 841 kr
Vuxet djur över 18 månader 1209 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 734 kr

 

Får/Get Avgift
Foster och/eller fosterhinnor, per kull 734 kr
Lamm/Killing upp till 12 månader, 1-3 djur 734 kr
Vuxet djur över 12 månader 734 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 734 kr

 

Fjäderfä Avgift
Höns & kyckling över 1 vecka, kommersiell, 1-5 djur 1315 kr
Kyckling, älling, gässling, upp till 1 vecka, 1-5 djur 993 kr
Anka, gås, kalkon, struts, över 1 vecka, per djur 993 kr
Höns & kyckling, hobbybesättning, 1-3 djur 756 kr

 

Hägnad vildfågel Avgift
Upp till 1 vecka, 1-5 djur 720 kr
Över 1 vecka, per djur 720 kr

 

Bison, jak, vattenbuffel, visent Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 734 kr
Kalv upp till 6 månader 734 kr
Ungdjur 6-18 månader 841 kr
Vuxet djur över 18 månader 1209 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 734 kr

 

Hjortar, ren och kameldjur (t.ex. alpacka, lamadjur) Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 734 kr
Yngre djur upp till 12 månader 734 kr
Vuxet djur över 12 månader 841 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 734 kr