Djurägaravgifter lantbruksdjur

Gäller från 2024-01-01, priser exklusive moms.

 

Gris Avgift
Foster och/eller fosterhinnor, per kull 875 kr
Yngre än slaktgris, 1-3 djur 875 kr
Slaktgris 875 kr
Vuxet djur över 9 månader 1000 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 875 kr

 

Nötkreatur/ Bison, Visent, Jak, Vattenbuffel Pris
Foster och/eller fosterhinnor 875 kr
Kalv (upp till 6 mån) 875 kr
Ungnöt (6-18 mån) 1000 kr
Vuxet djur (äldre än 18 mån) 1440 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 875 kr

 

Får/Get Avgift
Foster och/eller fosterhinnor, per kull 875 kr
Lamm/Killing upp till 12 månader, 1-3 djur 875 kr
Vuxet djur över 12 månader 875 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 875 kr

 

Fjäderfä Avgift
1-3 djur Fjäderfä , hobby 790 kr
1-5 djur, kommersiell 1470 kr

 

Hägnad vildfågel Avgift
Upp till 1 vecka, 1-5 djur 875kr
Över 1 vecka, per djur 875 kr

 

[table “” not found /]

 

Hjortar och domesticerade exotiska hovdjur Ren, Kameldjur/ Alpacka, Lama) Avgift
Foster och/eller fosterhinnor 875 kr
Yngre djur upp till 12 månader (< 1 år) 875 kr
Vuxet djur över 12 månader 1000 kr
Del av kropp (upp till 20 kg) 875 kr