Nöt Plus

Ett strategiskt och förebyggande djurhälsoarbete i besättningen

Nöt Plus

NÖT PLUS ger möjlighet att arbeta strategiskt och förebyggande i hälsofrågor. Vid det årliga gårdsbesöket analyserar vi besättningen utifrån hälsostatus och produktionsdata. Vi åstadkommer en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med hänsyn till produktion och ekonomi. Vid hälsoproblem erbjuds diagnostik och tillgång till obduktioner. Självklart finns alltid möjlighet att rådfråga veterinär och produktionsrådgivare via telefonsamtal och e-post.

I Nöt Plus ingår
 • Årligt hälsovårdsbesök av nöthälsoveterinär

  Mer info

 • Hälsonyckeltal som visar hälsoläget på din gård

  Mer info

 • Nöthälsoveterinär och produktionsrådgivare per telefon och e-post

  Mer info

 • Prover Kalvpaketet

  Mer info

 • Provtagning för parasiter

  Mer info

 • Kostnadsfria obduktioner

  Mer info

 • Rabatt på foderanalyser

  Mer info

 • Nyhetsbrev 4 nr/år

  Mer info

 • Rabatt på våra kurser och kompendier

  Mer info

Nöt Plus

Pris: 5500 kr + moms Bli kundJag vill veta mer