Nöt Foder

Foderplanering, foderstatsberäkning, produktionsuppföljning

Nöt Foder

Fodret står för drygt 50 % av kostnaderna i nötköttsproduktion. Därför är det viktigt att utnyttja det foder du har på rätt sätt.

Vi kan hjälpa dig att planera din utfodring till olika djurkategorier, prioritera efter vilka foderpartier som finns samt välja kompletteringsfoder. Naturligtvis räknar vi foderstater till dina djur efter önskemål.

Gård & Djurhälsans kunder har rabatt på foderanalys hos Eurofins.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

Caroline Eriksson
018-68 28 92

caroline.eriksson@gardochdjurhalsan.se

Caroline Eriksson,
produktionsrådgivare

 

Anett Seeman
046-325887

anett.seeman@gardochdjurhalsan.se

Anett Seeman,
produktionsrådgivare

 

Vi kan hjälpa dig med:
  • Inventera och fördela foder
  • Räkna foderstater
  • Betesplanering
  • Tolka foderanalyser
  • Välja och värdera fodermedel
  • Uppskatta foderbehov
  • Uppföljning av resultaten

Nöt Foder

Pris: Offert eller timtaxa IntresseanmälanJag vill veta mer