Maedi-Visna/CAE hos får/get

Maedi-Visna (MV) hos får och Caprin Artrit Encefalit (CAE) hos get är kroniska, dödliga sjukdomar som orsakas av virus. Smittämnena är så kallade lentivirus, släkt med HIV-virus som bl.a. ger AIDS hos människa. MV och CAE är smittsamma men symtomen uppkommer mycket långsamt. När symtomen på MV och CAE väl blir märkbara är därför ofta en stor del av besättningen smittad. Tidiga tecken på MV/CAE i en besättning är ofta diffusa, som till exempel ojämn tillväxt, förhöjd dödlighet bland lamm/killingar samt kroniska juverinflammationer. Typiska symtom på långt framskriden MV-infektion ses hos äldre får i form av avmagring, tilltagande andnöd och dödsfall. Symtom på CAE-infektion hos get är i första hand ledinflammationer och hjärnhinneinflammation med vinglighet och förlamning som följd. Lunginflammation samt avmagring kan också vara symptom på CAE.

Sjukdomarna går inte att bota och djuren kan inte bilda verksam immunitet mot dem. Genom blodprovstagning är det däremot möjligt att påvisa MV/CAE i ett mycket tidigare skede av sjukdomen, innan symtomen har uppkommit.

Kontrollprogrammet startade 1993 för MV och senare inkluderades även CAE. Programmet har som mål att förhindra spridning av sjukdomarna samt att bekämpa dem så att MV/CAE kan utrotas i Sverige. Ett viktigt delmål har varit att skapa en MV- och CAE-fri livdjurshandel.

Anslutning

Du ansluter din besättning till kontrollprogrammet genom att fylla i Ansökningshandlingarna.

Kostnad

För att delta i kontrollprogrammet betalar anslutna besättningar en årlig avgift från och med januari 2020 på 350 kr.

Anslutna besättningar betalar även en avgift i samband med provtagningen baserat på antalet prover som tas (se tabell) samt ersättning till veterinären/provtagaren.

Antal prov (st) Kostnad
1-10 400 kr
11-20 600 kr
21-40 800 kr
41-70 1 200 kr
71-100 1 600 kr
101> 1 600 kr + 600 kr per 50 provtagna djur

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Regler

Samtliga regler för anslutna besättningar finns i Plan & riktlinjer för organiserad frivillig övervakning avseende Maedi Visna (MV) hos får och Caprin Artrit Encephalit (CAE) hos get.

I dokumentet Råd & Regler för Maedi-Visna/CAE-programmet finns en lättbegriplig sammanfattning av de viktigaste reglerna som anslutna besättningar ska följa.

Rutiner vid utskick av djurägarförsäkran och provtagningsmaterial

När besättningens status börjar gå ut skickar Gård & Djurhälsan ut en avisering om att en ny Djurägarförsäkran ska fyllas i. Detta görs i första hand via Mina sidor. Om besättningen ska ta prov skickar Gård & Djurhälsan ut material och intyg för provtagning till djurägaren först när djurägarförsäkran är godkänd. Djurägaren måste själv ansvara för att djurägarförsäkran sänds in i så god tid att provtagning hinner ske innan besättningens status går ut.

Kontakt

Har du frågor ang. programmet kontakta oss via telefon eller mail.

Telefon

Under semesterperioden v26 – v32 har vi INTE telefon-tid samtliga vardagar -dock några dagar varje vecka. Svarar vi inte i telefon, skicka då ett mejl istället.

Alla vardagar kl. 09.00-12.00

0771-21 65 00

Mail

mv@gardochdjurhalsan.se