Får/GET

Maedi-Visna/CAE hos får/get

Maedi-Visna/CAE hos får/get

Maedi-Visna (MV) hos får och Caprin Artrit Encefalit (CAE) hos get är kroniska, dödliga sjukdomar som orsakas av virus. Smittämnena är så kallade lentivirus, släkt med HIV-virus som bl.a. ger AIDS hos människa. MV och CAE är smittsamma men symtomen uppkommer mycket långsamt. När symtomen på MV och CAE väl blir märkbara är därför ofta en stor del av besättningen smittad. Tidiga tecken på MV/CAE i en besättning är ofta diffusa, som till exempel ojämn tillväxt, förhöjd dödlighet bland lamm/killingar samt kroniska juverinflammationer. Typiska symtom på långt framskriden MV-infektion ses hos äldre får i form av avmagring, tilltagande andnöd och dödsfall. Symtom på CAE-infektion hos get är ledinflammationer, hjärnhinneinflammation med vinglighet och förlamning som följd, samt dödsfall.

Sjukdomarna går inte att bota och djuren kan inte bilda verksam immunitet mot dem. Genom blodprovstagning är det däremot möjligt att påvisa MV/CAE i ett mycket tidigare skede av sjukdomen, innan symtomen har uppkommit.

Kontrollprogrammet för MV/CAE startade 1993 och har som mål att förhindra spridning av sjukdomarna samt att bekämpa dem så att MV/CAE kan utrotas i Sverige. Ett viktigt delmål har varit att skapa en MV- och CAE-fri livdjurshandel.

Anslutning

Du ansluter din besättning till kontrollprogrammet genom att fylla i Ansökningshandlingarna.

Kostnad

För att delta i kontrollprogrammet betalar anslutna besättningar en årlig avgift från och med januari 2020 på 350 kr. Avgiften är subventionerad av anslagsmedel från Jordbruksverket.

Vid provtagning betalar anslutna besättningar för själva provtagningen, baserat på antalet prover utifrån tabellen nedan, samt en kostnaden för veterinären/provtagaren.

Antal prov (st) Kostnad
1-10 400 kr
11-20 600 kr
21-40 800 kr
41-70 1 200 kr
71-100 1 600 kr
101> 1 600 kr + 600 kr per 50 provtagna djur

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Regler

Regler för anslutna besättningar finns i dokumentet Råd & Regler för Maedi-Visna/CAE-programmet samt till vänster här på sidan under Råd & Regler.

Kontakt

Har du frågor ang. programmet eller vill ha hjälp med att söka fram besättningar fria från Maedi-Visna sorterade på län, ras etc. Kontakta oss via telefon eller mail.

Telefon

Alla vardagar kl. 09.00-12.00

0771-21 65 00

Mail

mv@gardochdjurhalsan.se