Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

WinPig som verktyg för att nå toppen

Genomföra totalt 24 WinPig-kurser på 12 orter i landet. På varje ort kommer kommer två kurser genomföras under två år. Vid varje kurs medverkar två rådgivare. Beräknad kurslängd ca 6 timmar per tillfälle. Fördelningen av kurserna på flera orter är för att underlätta för deltagaren att komma till kurslokalen.

Kurserna kommer att hållas på sal där deltagarna kommer att ha med sina egna datorer med installerade WP-program.

På kurserna kommer olika ämnesavsnitt att gås igenom följt av praktiska övningar på deltagarnas egna datorer där de antingen kan utföra övningarna i en övningsbesättning som installeras vid kursen eller i respektive deltagares egna besättning. Exempel på ämnen som kommer att tas upp är:

  • Praktiska tips för att underlätta registrering
  • Praktiska tips om hur man designar och tar fram arbetslistor
  • Hur man tar fram och tolkar olika produktionsrapporter
  • Hur man tar fram och tolkar olika resultatanalyser
  • Medicinregistrering
  • SmartPigs (registrering m.h.a. surfplatta)

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen hos landets grisföretagare om produktionsuppföljningsverktyget WinPig för att uppnå en förbättrad lönsamhet i grisproduktionen.

Vid frågor kontakta projektledare:

Ingvar Eriksson, Ekonomi- och produktionsrådgivare Gris, Leancoach, Gård & Djurhälsan
Tfn 0706-487810
Ingvar.eriksson@gardochdjurhalsan.se