Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Smittsäker uppfödning av Linderödskorsning i fådjursbesättningar med utevistelse

Det finns ett ökat intresse att förädla svenskt griskött vidare genom att korsa Liderödsgrisar med tamgrisar av mer traditionella raser t ex Duroc. Förädlingsindustrin menar att detta griskött ger en ökad ätupplevelse och en annan kvalitet. Det finns dock utmaningar i produktionen som måste tas hänsyn till, bl.a. vad gäller smittskydd.

Syftet med detta projekt var att genomföra ett produktionsförsök i fådjursbesättning med Linderödskorsning i enlighet med KRAV:s regelverk gällande djuromsorg och smittskydd. Detta i syfte att, utifrån vad försöket ledde fram till, planera en ny tjänst hos Gård & Djurhälsan med fokus på rådgivning till besättningar med endast ett fåtal grisar.

Projektet påbörjades i april 2022 och slutfördes under november 2023. I försöket korsades renrasiga Linderödssuggor med semin från norsk Duroc. Uppfödningen av korsningen Linderödsgris och norsk Duroc har varit lyckosam i förhållande till dräktighetsprocent, antal födda smågrisar samt tillväxt. Slaktkropparna av korsningen Linderödsgris och norsk Duroc har visat god köttkvalitet.  Produktionsförsöket har lett till att Gård & Djurhälsan samlat rådgivning kring smittskydd, djurhälsa, djurvälfärd och management till mindre besättningar med endast ett fåtal grisar samt grisar av olika raser. Under våren 2024 kommer Gård & Djurhälsan, utifrån lärdomar från detta projekt, lansera en rådgivningstjänst riktat till besättningar med få grisar som ofta hålls utomhus.

Projektet finansierades genom Branschutvecklingspengen 2022.

 

Vid frågor kontakta:

Anna Kilsby
Affärsområdeschef Gris

Tel: 0511-150 68
E-post: