Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Agri Benchmark

Syfte

Agri benchmark är ett globalt nätverk bestående av ekonomer, rådgivare, producenter och experter inom jordbruk och trädgård från hela världen. I nötköttsnätverket, Agri benchmark beef, ingår ett 30-tal länder med totalt ca 70 dikogårdar och ca 90 ungnötsgårdar. Medlemsländer som ingår i Nötnätverket är rödmarkerade på bilden nedan.

Vid frågor kontakta projektledare:

Ulrika Andersson, Administratör Nöt, Gård & Djurhälsan
Tel: 013-24 48 45

Projektrapport:

Dokument och länkar