Rapport

Agri Benchmark Beef

Agri benchmark är ett globalt nätverk bestående av ekonomer, rådgivare, producenter och experter inom jordbruk och trädgård från hela världen. I nötköttsnätverket, Agri benchmark beef, ingår ett 30-tal länder med totalt ca 70 dikogårdar och ca 90 ungnötsgårdar. Medlemsländer som ingår i Nötnätverket är rödmarkerade på bilden nedan.

Sverige ingick med tre nötköttsgårdar 2016-2018, en dikogård och två ungnötsgårdar. Nätverket använder sig av en internationell standardiserad metod för att analysera gårdar, produktionssystem och dess lönsamhet. Det finns två olika sätt att rapportera in data till Agri benchmark beef. Antingen används data från befintliga företag eller kan man skapa så kallade panelgårdar, vilket innebär att en grupp med lantbrukare tillsammans med rådgivare skapar ett företag som är typiskt för området. Sverige använder sig enbart av befintliga gårdar från 2016. Under 2013-2015 deltog Sverige med fem gårdar, tre befintliga gårdar som fortfarande ingår samt två panelgårdar.

Sveriges deltagande i Agri Benchmark finansierades genom Branschutvecklingspengen och LRF Kött 2016-2018. Under 2013-2015 finansierades deltagandet av LRF. Gård & Djurhälsan är ansvariga för utförandet.

Det övergripande målet med nätverket är att:

• Identifiera och förstå de drivande krafterna som påverkar utveckling och trender i ett globalt lantbruksperspektiv.
• Analysera effekterna av förändrade ekonomiska, tekniska och politiska villkor på lantbrukets struktur, verksamhet och produktion.
• Tillhanda hålla relevant information till användare som vill stärka sin position i den globala jordbruksekonomin

Grön konkurrenskraft

Agri Benchmark är en av huvudkällorna till rapporten Grön konkurrenskraft som tas fram av LRF, LRF Konsult och Jordbruksverket.

Referensgårdprojektet – Agribeef

Sverige har varit med i den internationella jämförelsen sedan 2006 men då med färre antal gårdar. 2013 var första året med fem gårdar. Refernsgårdsprojektet eller Agribeef, pågick under 2009-2012, och byggde på samma metodik och modell som Agri Benchmark, men var då en ren nationell jämförelse. Där ingick ca 30 gårdar och projektet finansierades första två åren av LRFs kraftsamling och därefter via projektsstöd från Landsbygdprogrammet. På grund av resursskäl fick projektet bantas efter projekttidens slut och det beslutades därför att utöka antal gårdar i Agri Benchmark istället för att fortsätta följa och uppdatera alla gårdarna i Agribeef. Förhoppningen är att kunna analysera och följa lönsamhetsutvecklingen för svensk nötköttsproduktion, trots färre gårdar.