Artikel

Hur konkurrenskraftig är nötköttsproduktionen i Skaraborg?

Under hösten 2014 genomfördes projektet Konkurrenskraft i Skaraborgsk nötköttsproduktion. Målet med projektet var att undersöka den skaraborgska nötköttsproduktionens konkurrenskraft både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Projektet finansierades av Nötkreatursstiftelsen i Skaraborg.

Projektet var indelat i två delar där den första delen handlade om att undersöka den skaraborgska nötköttsproduktionens konkurrenskraft idag. Detta gjordes genom att ett antal efterkalkyler upprättades på ett antal nötköttsgårdar, både dikalvs- och ungnötsgårdar, i Skaraborg. I detta arbete användes verktyget Efterkalkyl Nöt.

Den andra delen i projektet handlade om att bidra till att stärka konkurrenskraften hos nötköttsproduktionen i Skaraborg. Detta gjordes genom framtagande av en jämförelsefil till Efterkalkyl Nöt. Jämförelsefilen möjliggör en anonym jämförelse av gårdarna som medverkade i projektet samt även jämförelse med andra gårdar, både nationellt och internationellt. Ett urval av dessa resultat presenteras här.

Ungnötsproduktionen i Skaraborg

Totalt elva efterkalkyler upprättades för ungnötsföretagen i Skaraborg. Samtliga företag visade en stor variation när det gäller lönsamhet, se figur 1. Klicka här för fler resultat på ungnötsgårdarna. 

Dikalvsproduktionen i Skaraborg

Totalt fem efterkalkyler upprättades för dikalvsföretagen i Skaraborg. Precis som ungnötsföretagen, så visade även dikalvsföretagen en stor variation i lönsamhet, se figur 2. Klicka här för fler resultat på dikalvsföretagen.