Artikel

Att kontrollera ts-halten i ensilaget

För att ta reda på vilken ts-halt som ensilaget har i det parti som utfodras just nu kan man enkelt kontrollera ts-halten hemma. För detta krävs en skål, en våg och en mikrovågsugn.

 1. Börja med att ta ut ett representativt prov från det aktuella ensilagepartiet.
 2. Blanda provet väl och klipp det till mindre och mer hanterbara bitar om det behövs.
 3. Väg den tomma skålen och skriv upp vikten.
 4. Nollställ vågen.
 5. Väg upp ca 100 g prov i skålen och skriv upp vikten.
 6. Nollställ vågen.
 7. Sätt in provet i mikrovågsugnen och kör mikrovågsugnen på hög effekt under några minuter.
 8. Ta ut provet, blanda om och kör det sedan några minuter till.
 9. Upprepa punkt 8 tills provet verkar torrt.
 10. Väg skålen och provet och skriv upp vikten.
 11. Kör provet någon minut till i mikrovågsugnen och kontrollera om vikten förändras. Om vikten förändras blandas provet igen och körs ytterliggare några minuter. När inte vikten förändras är torkningen klar.
 12. Skriv upp vikten.

Det ska nu finnas tre olika vikter antecknade; den tomma skålens vikt (A), provets vikt innan torkning (B) och den kombinerade vikten av skålen och provet efter torkning (C).

Ts-halten, i procent, fås sedan fram genom att sätta in de olika vikterna i nedanstående formel.

(C – A) * 100 / B

Om provet bränns under torkningen används den senast antecknade vikten eftersom vikten på det brända provet ger en felaktig ts-halt som en följd av att det inte bara är vattnet som har försvunnit. Bränns provet innan den första vägningen är det bara att börja om från början.

Projektet – Informationsmaterial till dikoproducenter:

Syftet med projektet är att förmedla kunskap på området dikoproduktion. Projektet består i att producera ett flertal korta videoinstruktioner som ska publiceras på Youtube och Gård & Djurhälsans hemsida. Det kommer även att tryckas en plansch/kalender med information om dikor.

Frågor?

Kontakta Linnea Borgenvall per telefon: 013-102656 alt mejl.

Mer i ämnet