Nöt

Smittsäkrad Besättning

SSB har ersatt det gamla salmonellaprogrammet

Smittsäkrad besättning Nöt

Programmet är inriktat på att förebygga spridning av smittämnen, både inom gården och vid djurinköp. Smittsäkrad besättning har ersatt det gamla salmonellaprogrammet och består av två steg, steg 1 och steg 2. Gård och Djurhälsans nöthälsoveterinär kan utföra steg 2 vid det ordinarie besättningsbesöket om du är ansluten i Gård och Djurhälsans Plus eller Topp. Om du är Bas kund eller är ännu inte kund hos Gård och Djurhälsan kan vi också erbjuda dig Smittsäkrad besättning besök, kontakta oss gärna.

Varför ska jag ansluta min besättning till Smittsäkrad besättning?

  • Du får upp till 70% statlig ersättning vid spärr för salmonella
  • Försäkringsbolag har villkor och fördelar som är kopplade till programmet
  • Du får verktyg och kunskap som ger dig bättre förutsättningar att kunna förebygga smittspridning både till och inom besättningen

OBS Växa Sverige är huvudman för programmet men Gård och Djurhälsans nöthälsoveterinärer utför gärna besöken i nötköttsproducerande besättningar!

Välkommen att kontakta oss på Gård&Djurhälsan Nöt!

Läs mer om Kontrollprogram Smittsäkrad besättning Nöt

https://www.xn--smittskra-02a.se/not/smittsakrad-besattning-not/

https://www.vxa.se/fakta/smittskydd/smittsakrad-besattning/

Smittsäkrad besättning Nöt

Pris: 1 300 kr + moms IntresseanmälanJag vill veta mer