Foderstatsberäkning/Foderkollen

Foderstatsberäkningar, anpassade för dig som är får- eller lammproducent.

Foderstatsberäkningen omfattar:
Beräkning av foderstat till en tackgrupps följande produktionsstadium:
• Lågdräktighet.
• Högdräktighet, från sex till två veckor före lamning.
• Högdräktighet, de sista två veckorna inför lamning.
• Digivning.

Foderstaterna beräknas med avseende på energi (MJ), AAT/PBV eller smältbart råprotein, NDF samt kalcium, fosfor, kalium och magnesium.

Förutsättning för foderstatsberäkning:
Vid beställning av Foderstat behöver vi vissa grunduppgifter av dig:
• Aktuell grovfoderanalys.
• Ange vilket/vilka kraftfoder du har tillgång till/vill använda.
• Tackornas medelvikt samt antal lamm i genomsnitt.

Vi kommer att kontakta dig innan vi påbörjar beräkningen för att få förutsättningarna som gäller på din gård.

Pris: 1 150 kr + moms för Foderstat.

Foderstat är en rådgivningstjänst och ger därmed samma rabatt på foderanalyser som kunder i Får Bas och Får Plus får. Vill du ha båda tjänsterna beställ Foderkollen och ta del av det rabatterade priset på foderanalyser.

För att få foderstaten innan 1 november, måste beställning göras senast den 10 oktober, samt att foderanalysen är oss tillhanda senast den 10 oktober.

Provtagningsinstruktion

Foderstatsberäkning/Foderkollen