Foderstatsberäkning/Foderkollen

Foderstatsberäkningar, anpassade för dig som är får- eller lammproducent.

Foderstatsberäkningen omfattar:
Beräkning av foderstat till en tackgrupps följande produktionsstadium:
• Lågdräktighet
• Högdräktighet
• Digivning

Foderstaterna beräknas med avseende på energi (MJ), AAT/PBV eller smältbart råprotein, NDF samt kalcium, fosfor, kalium och magnesium.

Förutsättning för foderstatsberäkning:
Vid beställning av Foderstat behöver vi vissa grunduppgifter av dig:
• Aktuell grovfoderanalys.
• Ange vilket/vilka kraftfoder du har tillgång till/vill använda.
• Tackornas medelvikt samt antal lamm i genomsnitt.

Vi kommer att kontakta dig innan vi påbörjar beräkningen för att få förutsättningarna som gäller på din gård.

Pris: 1 225 kr + moms för Foderstat.

Foderstat är en rådgivningstjänst och ger därmed samma rabatt på foderanalyser som kunder i Får Bas och Får Plus får. Vill du ha båda tjänsterna beställ Foderkollen och ta del av det rabatterade priset på foderanalyser.

För att få foderstaten innan 1 november, måste beställning göras senast den 10 oktober, samt att foderanalysen är oss tillhanda senast den 10 oktober.

OBS! Tänk på att beställa foderanalys i god tid! Under juli månad är vi lite dåligt bemannade och posten levereras varannan dag, så det kan ta några dagar extra innan ni får det. Beställ gärna hem det redan nu, så att det finns hemma när det är dags! Skriv hur många analyser du vill göra under Övrigt!

Provtagningsinstruktion

Foderstatsberäkning/Foderkollen