Foderstatsberäkning/Foderkollen

Foderstatsberäkningar, anpassade för dig som är får- eller lammproducent.

Foderstatsberäkningen omfattar:
Beräkning av foderstat till en tackgrupps följande produktionsstadium:
• Lågdräktighet
• Högdräktighet
• Digivning

Foderstaterna beräknas med avseende på energi (MJ), AAT/PBV eller smältbart råprotein, NDF samt kalcium, fosfor, kalium och magnesium.

Förutsättning för foderstatsberäkning:
Vid beställning av Foderstat behöver vi vissa grunduppgifter av dig:
• Aktuell grovfoderanalys.
• Ange vilket/vilka kraftfoder du har tillgång till/vill använda.
• Tackornas medelvikt samt antal lamm i genomsnitt.

Vi kommer att kontakta dig innan vi påbörjar beräkningen för att få förutsättningarna som gäller på din gård.

Foderstat: Pris: 1 360 kr.

Foderkollen: Pris: 1360 kr + kostnad för analys.

Foderstat är en rådgivningstjänst och ger därmed samma rabatt på foderanalyser som kunder i Får Bas och Får Plus får. Vill du ha båda tjänsterna beställ Foderkollen och ta del av det rabatterade priset på foderanalyser.

För att få foderstaten innan 1 november, måste beställning göras senast den 10 oktober, samt att foderanalysen är oss tillhanda senast den 10 oktober.

OBS! Tänk på att beställa i god tid! Posten tar alltid några dagar på sig innan du har det i din postlåda.

Skriv hur många analyser du vill göra under Övrigt!

Provtagningsinstruktion

Foderstatsberäkning/Foderkollen

Pris: 1 360 kr + moms Beställ härJag vill veta mer