Lungultraljud på kalv

Ultraljud av lungor är en icke-invasiv metod som kan användas för att upptäcka lunginflammationer i ett tidigt skede.

Studier har visat att när kliniska tecken används kan man missa uppåt 30% av kalvar med förändringar på lungorna. Med hjälp av lungultraljud kan lunginflammationer utan kliniska tecken hittas, och man kan upptäcka förändringar uppåt 10 dagar tidigare än om man går efter kliniska tecken. Förändringar på bara några milimeter kan upptäckas. I kombination med kliniska tecken kan man även skilja övre luftvägsinfektion från lunginflammation.  Lungultraljud är en specifik undersökning, så risken för feldiagnosticering är låg.

 

Ultraljud kan användas till bland annat:

  • Besättningsutredningar. Var i besättningen och vid vilken ålder blir kalvarna sjuka? Hur många sjuka hittas och hur många missas? Hur bra fungerar behandlingsplanen – blir behandlade kalvar friska? Hur många av kalvarna med kliniska tecken har bara övre luftvägsinfektion?
  • Scanning av ungdjur inför rekrytering. Mjölkraskvigor som inte haft lunginflammation kan ge 525 kg mer mjölk i första laktationen.
  • Studier.

 

Hur går det till?

Kalven fixeras. Ultraljudsproben förs mellan revbenen, uppifrån och ned, bakifrån och fram, tills hela lungfältet visualiserats. Veterinären kan se lungorna i realtid i ett par glasögon eller på en skärm. Sprit används som ett kontaktmedel mellan djuret och proben, man behöver inte klippa pälsen. Spriten avdunstar fort från kalven och den är helt opåverkad efteråt.

 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

Jari Kuusela
Djurhälsoveterinär Nöt
Tel: 018-60 00 35
Mobil: 070-295 02 01

 

Erika Geijer
Djurhälsoveterinär Nöt
Tel: 0511-151 55
Mobil: 070-295 04 48

 

Virpi Welling
Djurhälsoveterinär Affärsområdeschef Nöt
ParaTb
Tel: 018-68 28 85
Mobil: 070-345 22 11

Lungultraljud på kalv

Pris: Offert Jag vill veta mer