FarmStat

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av anslagsmedel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen.

> Läs FarmStat-rapporten för 2022

> Läs FarmStat-rapporten för 2021 

 

Bakom den goda djurhälsan i svenska besättningar ligger ett mångårigt arbete där många aktörer tillsammans arbetat långsiktigt i vad som kallas den svenska modellen. För att objektivt kunna visa god djurhälsa och hög produktivitet behövs objektiva kriterier att redovisa. Inom FarmStat har vi baserat sammanställningarna på både underlag från slaktade djur, produktionsuppföljningsprogram, veterinärjournaler och från provtagningsresultat. En viktig del i det svenska hälsoläget är även sjukdomsövervakning och sjukdomskontroll, där Gård & Djurhälsan ansvarar för ett flertal program.

Arbetet kring hälsa och produktion inom Gård & Djurhälsan genomförs även i form av utvecklingsprojekt och genom kunskapsförmedling. Arbetet bedrivs då ofta i samarbete med myndigheter och forskningsaktörer och varje år publiceras ett antal arbeten där vi medverkar.

Statistiken ska vara transparent och av värde för branschen. Innehållet i rapporten är därför framtaget i dialog med branschorganisationerna för gris, nötkött och får och med LRF.

SVA har varit dialogpartner eftersom det finns beröringspunkter med det europeiska projektet Decide som handlar om datadriven kontroll och prioritering av icke EU-reglerade smittsamma djursjukdomar, och SVA har även varit en resurs avseende statistisk metodik.

 

 

Kontaktperson

Amanda Reneby

Agronom Gris – Databearbetning och projektledning

Tel: 0346-104 04