Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Digital kommunikation som stärker lantbrukets konkurrenskraft

Syftet med projektet Digital kommunikation som stärker lantbrukets konkurrenskraft var att visa på möjligheten att skapa en ökad kunskapsöverföring tack vare den nya digitala tekniken. I de olika delprojekten lyfte vi in tekniken i utbildnings- och rådgivningssammanhang och skapade nya arbetssätt.

Projektet bestod av tre övergripande delar:

  • Rådgivning on-line
  • Fokusfrågor på gård – Delning av information
  • Kunskap till alla – utbildning genom webbinar och videokonferens.

Precis som många andra aktiviteter fick vi justera projektplanen någon med hänsyn till Covid-19 pandemin. En stor del av inplanerade besök på mässor och demonstration av den digitala tekniken på gård utgick, likaså den delen som handlade om digital dokumentation av djurens stallmiljö. Istället omfördelades medel till fler webbinar, digitala erfarenhetsträffar och ytterligare en instruktionsfilm för öppning av ett djur som dött, denna gång för gris. Pandemin har också hjälpt att driva den digitala utvecklingen framåt, vilket vi märkt i antal deltagande på våra webbinar och på de digitala erfarenhetsträffarna.

Rådgivning on-line har varit ett uppskattat inslag, och vi har tagit emot rådgivning on-line för alla djurslag (gris, nöt och får) och likaså för obduktion. Det är både lantbrukare och andra praktiserande veterinärer som nyttjat tjänsten.

I delprojektet Fokusfrågor på gård har en obduktionsfilm för lamm skapats. Tillsammans med rådgivande veterinär går lantbrukaren igenom instruktionsfilmen och diskuterar de vanligaste orsakerna till lammdöd för att sedan kunna utföra obduktionen på egen hand, med stöd av ett protokoll och instruktionsfilmen. Projektet på lamm inspirerade våra grisveterinärer att göra detsamma för gris, så en film av öppning av gris är framtagen, och kommer i första hand att användas som instruktion för praktiserande veterinärer, och därefter av lantbrukare.

Våra webbinar, och digitala kurser och erfarenhetsträffar har varit oerhört uppskattade med många deltagare. Vi har sett ett stort engagemang från får-sidan, här har webbinar har kanske passat extra bra, eftersom det finns gott om deltidslantbrukare i den här gruppen med endast kvällar och helger tillgängliga för sin produktion. Vi har hållit digitala erfarenhetsträffar både för Får och Nöt, med goda omdömen.

 Vill du veta mer om projektet och hur du kan delta i dess aktiviteter, kontakta projektledare Emma Ternman emma.ternman@gardochdjurhalsan.se

EU logga