Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Friska kalvar med hög tillväxt i effektiva system - erfarenheter från fältet

Friska kalvar med hög tillväxt är en viktig förutsättning för en god lönsamhet i ungnötsproduktionen. Detta är en sammanställning av lösningar och erfarenheter från ett antal gårdar med fokus på kalvar med hög tillväxt under deras första halvår. Exemplen åskådliggörs till stor del av bilder med förklarande text.

Nedan finns också några räknehjälpmedel som efterfrågats av de besättningar vi besökt, enkla verktyg där man skriver in lättillgängliga siffror och kan översiktligt följa resultat.

Projektledare: Anett Seeman 046-32 58 87

anett.seeman@gardochdjurhalsan.se