NATIONELLT ANSVAR

Avslutade projekt Får

NRC normer och beräkningsverktyg för foderstat till svenska slaktlamm

Svensk lammproduktion har tidigare saknat kompletta och relevanta utfodringsrekommendationer för växande lamm och därmed verktyg för beräkning av foderstater för lamm. I detta projekt har därför ett beräkningsprogram, baserat på NRC:s normer för växande lamm, skapats i Microsoft Excel. Programmet har fått namnet ”Fodersnurran för Lamm”. Verktyget, och normerna, har provats ute på gård och följts mot verklig tillväxt. I projektet har över 1 000 lamms tillväxt och foderkonsumtion följts. Resultaten visar att NRC:s normer är en bra utgångspunkt för att beräkna foderstater även om det finns avvikelser mot normerna. Som i all foderstatsberäkning är det dock viktigt med uppföljning för att stämma av planen mot verkligheten.

Längre ner på sidan hittar du ”Fodersnurra för Lamm”, instruktionsfilm till beräkningsverktyget samt projektets slutrapport.

Projektet finansierades av Branschutvecklingspengar 2022.

 


Vid frågor kontakta

Theo den Braver
Produktionsrådgivare Lamm

Tel: 0346-102 22
E-post: