Får

Slakteribaserat övervakningsprogram för smittsamma sjukdomar hos får

Slakteribaserat övervakningsprogram för smittsamma sjukdomar hos får

Bakgrund

Sjukdomsövervakningen för djurslagen gris och nöt baserar sig till stor del på serologiska prover som tas ut vid slakt. Detta är ett väldigt effektivt sätt för provuttag med nationell täckning. Idag finns inget motsvarande system för djurslaget får. Målet med projektet har varit att utreda förutsättningarna för att utveckla ett system för att ta ut övervakningsprover för smittsamma sjukdomar hos får via slakterierna. Ett sådant system skulle förbättra sjukdomsövervakningen för får i Sverige. Utvecklingen skulle även kunna omfatta en modernisering av systemet för provtagning av grisar i samband med slakt.

Projektet löper årligen och finansieras via anslag från Jordbruksverket.

Kontaktpersoner

Anita Jonasson

Veterinär Djurhälsa-djurvälfärd

Tel: 013-24 48 42