Nöt

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

Resurs vid sjukdomsutbrott

 • Beredskap smittsamma sjukdomar

Djurvälfärdsfrågor

 • Djuromsorgsfrågor- beredskap och fortlöpande dialog med tex lst

Djurhälsofrågor

 • Klok antibiotikaanvändning
 • Smittskydd genom referensgruppen för Smittsäkrad besättning
 • Parasitfrågor genom samarbetsforumet Sampar
 • Salmonella
 • Råmjölksutfodring
 • Kunskap om vattenbufflar

Samverkan och expertfunktion

 • Samverkan med till exempel Sveriges nötköttsproducenter, LRF, SLU, SVA, slakterier, Distriktsveterinärerna och Växa

Kunskap och information

 • Information och kunskapsförmedling ”till alla” om aktuella frågor digitalt och skriftligt – hemsida, Facebook, Nyhetsbrev
 • Sammanställning slaktstatistik
 • Rådgivningsfrågor från andra veterinärer

 Projekt och utveckling – PoU

Tjänster och verktyg

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.