Branschmedel Nöt

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas den avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurserna används till att arbeta med branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till Gård & Djurhälsan?

I filmen ovan berättar Anett Seeman, Produktionsrådgivare nöt, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

Aktuella aktiviteter nöt under 2023

Resurs vid sjukdomsutbrott

Vi arbetar med sjukdomsberedskap och krisberedskap för näringen.

Djurvälfärdsfrågor

Vi bidrar till näringens beredskap i djurskyddsfrågor, till exempel kring djurrättsaktivister. Ett annat exempel är samverkan i djuromsorgsfrågor med till exempel länsstyrelser och LRF.

Djurhälsofrågor

Genom finansiering via branschmedel kan vi arbeta med viktiga djurhälsofrågor som Smittskydd genom referensgruppen för Smittsäkrad besättning, parasitfrågor genom samarbetsforumet Sampar och Salmonella.

Samverkan och expertfunktion

Inom branschen samverkar vi med berörda aktörer som Sveriges nötköttsproducenter, LRF, SLU, SVA, slakterier, Distriktsveterinärerna och Växa.

Kunskap och information

Genom branschmedlen kan vi sprida information och förmedla kunskap till alla intresserade via hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Vi fungerar ofta som bollplank åt andra rådgivare i hälso- och produktionsfrågor.

Tjänster och verktyg

Vi håller kalkyler och andra verktyg uppdaterade.

 

Salmonella – en ständigt aktuell fråga

Sverige har med internationella mått mätt ett mycket bra läge när det gäller salmonella hos våra djur.
Detta beror på att vi har flera kontrollåtgärder som innebär att salmonella bekämpas i alla led, från foder till färdigt livsmedel.

Myndigheter och näring arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa salmonella. Gård & Djurhälsan har under lång tid
arbetat med frågeställningar kring salmonella. Arbetet bekostas till viss del av branschmedel.

Under flera år har vi deltagit i arbete som görs för att kostnadseffektivisera bekämpningen av salmonella och tillsammans med
andra aktörer i branschen har vi också påbörjat en dialog med Jordbruksverket kring den så kallade 150/5 regeln.
Under 2021 och 2022 genomför Jordbruksverket tillsammans med SVA ett regeringsuppdrag om åtgärder för att effektivt
förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur. I arbetet har vi deltagit för att bidra med näringens perspektiv
på frågeställningarna.

Katinca Fungbrant
Veterinär

Mobil: 076-784 49 10
katinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se