Navelprojekt

Avslutade projekt Nöt

Navelprojekt 2023

Pilotprojekt – fokus på navelinfektion, förebyggande och undersökning

Navelinfektioner är en underskattad orsak till sjuklighet och dödlighet hos unga kalvar. Navelinfektioner
kan även leda till exempelvis blodförgiftning och ledinflammationer med flera leder involverade, vilket
ger kalven en dålig prognos. Det är ofta svårt att upptäcka att kalven har en navelinfektion, vilket medför
att det är vanligt att behandling sätts in för sent. Projektet syftade till att undersöka navlar med hjälp av
ultraljud i en dikalvsbesättning för att förbättra möjligheten att upptäcka navelinfektion och på det
sättet minska andelen kalvar som blir riktigt sjuka eller dör av sin navelinfektion. I projektet testades
även ett kommersiellt naveldopp på hälften av kalvarna födda i besättningen för att undersöka om det
blev någon skillnad i sjuklighet och dödlighet hos kalvarna. Utomlands är naveldopp en vanlig åtgärd,
även om forskningen är tvetydig huruvida det avhjälper navelinfektioner eller inte. Gällande
kalvningshygien, råmjölk och smittryck finns det däremot ingen tvekan om betydelsen för uppkomsten
av navelinfektionerna. Dessa tre faktorer är avgörande för att hålla kalvarna friska!

Målsättningen var att projektet skulle resultera i en checklista för symtom och förebyggande arbete som
råmjölksrutiner, kalvningsplats, naveldopp samt behandling. Målet är att checklistan kan användas som
hjälpmedel för såväl djurägare, kalvskötare som veterinärer. Checklistan återfinns här längst ner på sidan.

En förbättrad upptäckt av navelsjuka kalvar leder till ökad djurvälfärd, mindre
svinn i produktionen, bättre ekonomi för producenterna samt en minskad antibiotikaanvändning.
Projektet genomfördes av Gård & Djurhälsan under 2023, med hjälp av medel från Nötkreatursstiftelsen
Skaraborg. Finns det bekymmer med navelinfektioner eller dödsfall av kalvar under första
levnadsveckan i din besättning kan det vara en god idé att läsa slutrapporten i sin helhet som finns här längst ner på sidan!

I besättningen som deltog i projektet gav inte den nya rutinen med naveldopp bättre kalvhälsa.
Överbeläggning samt hygien vid kalvningsplats och inhysning bedömdes vara överordnat naveldopp.
Det kan även finnas ännu okända infektions- eller foderbetingade faktorer som påverkar risken att få
navelinfektioner. En viktig lärdom från projektet är att ultraljud kan bidra med värdefull information om
kalvens prognos och behandlingsstrategi.

Finns det bekymmer med navelinfektioner eller dödsfall av kalvar under första levnadsveckan i din besättning? Kontakta gärna projektledaren.

Jennifer Sahlin
046-120902
jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se

 

Projektet finansierades av Nötkreatursstiftelsen Skaraborg.