Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Kompetensutveckling i företag med ekologisk grisproduktion

Genom en ökad kompetensnivå hos befintliga ekologiska grisuppfödare som i sin tur kan stimulera andra producenter till nystart för uppfödning av ekologiska grisar.

Syfte

Öka kompetensnivån för att nå en ökad djurvälfärd och en ökad uppfödning av ekologiska grisar genom nystart och förbättringar av befintliga ekologiska grisgårdar. Detta för att möta den stigande efterfrågan av ekologiska grisar.

Vid frågor kontakta projektledare:

Maria Lindberg, Djurhälsoveterinär i Gård & Djurhälsan, Svensk och dansk grisspecialist grissjukdomar
Tel: 018-68 28 82