Nationellt ansvar

Friska djur ger välmående gårdar

Vi som arbetar på Gård & Djurhälsan är stolta över svensk djurhållning. Vi vågar påstå att svensk djurhållning håller världsklass sett ur både djurens, människornas och miljöns perspektiv.

Svensk kött, det hållbara valet

Gård & Djurhälsan värnar en långsiktig svensk hållbar köttproduktion, med fokus på friska djur och välmående gårdar. Tillsammans med Svenska Köttföretagen ger vi professionell branschutveckling, fördjupad rådgivning och världsledande genetik, vilket ger ökad lönsamhet i hela värdekedjan med fokus på våra svenska djurproducenter. Vi strävar alltid efter att driva en positiv trend och utveckling för svensk köttproduktion.

Svenska kött är unikt i världen tack vare god djuromsorg och låg klimatpåverkan. Svenskt kött produceras med ett långsiktig ansvarstagande för det svenska samhället. Svenskt kött är både nyttigt och gott. Svenskt kött är det hållbara valet.