Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Ekokalvar - Öka lönsamheten genom att utnyttja den ekologiska kalvens potential under första halvåret

En framgångsrik kalvuppfödning bidrar till goda möjligheter att nå en lönsam mjölk- och köttproduktion. Under kalvens första halvår är det många moment som kan påverka djurhälsan och tillväxten och därmed även lönsamheten i produktionen. För kalvar i ekologisk produktion finns utöver de grundläggande svenska djurskyddsbestämmelserna dessutom ytterligare riktlinjer att ta hänsyn till.

I projektet har fem mjölkgårdar med olika typer av kalvuppfödning deltagit. Tillväxt har registrerats hos kalvar under det första levnadshalvåret och en genomlysning av framgångsfaktorer i kalvuppfödningen på gårdarna har gjorts. Syftet var att studera gemensamma faktorer för en lönsam produktion med god hälsa och tillväxt hos kalvarna.

Resultaten visar på god uppfödning av både kvig- och tjurkalvar i olika typer av uppfödningssystem. Utfallet från projektet åskådliggör vikten av att ha en utarbetad strategi i kalvuppfödningen för en god tillväxt och inte göra för många förändringar för kalven vid samma tillfälle. Resultaten visar att stora utmaningar finns främst i tiden runt avvänjningen och att det är viktigt att kalven är väl förberedd för att vänjas av från mjölken för att upprätthålla god tillväxt också efter avvänjning. Nyckelfaktorer i detta projekt har visats vara god tillväxt och gott hälsoläge från start i kombination med att kalvarna äter både kraftfoder och grovfoder vid tiden för avvänjning. Potential finns för ökad lönsamhet, både i kalvproduktionen och genomgående inom mjölk- och köttproduktionen, genom att ta vara på den unga kalvens goda tillväxtförmåga.

Projektet genomfördes under 2022-2023 och finansierades med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Vi frågor, kontakta:

Sofie Johansson

013-24 48 49

sofie.johansson@gardochdjurhalsan.se