Nöt

Paratuberkulos hos nöt

Sjukdomsinformation Paratuberkulos hos nöt

Paratuberkulos är en tarmsjukdom hos idisslare orsakad av bakterien Mycobacterium avium ssp paratuberculosis. Smittvägen är oftast fekal-oral och kalvarna smittas vanligen av modern. Inkubationstiden är lång, ofta flera år och infektionen är smygande. De dominerande symtomen är intermittent diarré och avmagring, trots bibehållen aptit. Paratuberkulos lyder under epizootilagen sedan 1952, vilket innebär att smittade besättningar slaktas ut och lantbrukaren får ersättning, 100 % för djurvärde och 50 % för produktionsförluster.

Kontrollprogrammet för paratuberkulos startade 1999. Då hade paratuberkulos påvisats i 51 svenska köttrasbesättningar mellan åren 1993-1999. Det var framför allt limousinebesättningar som smittats till följd av importer av avelsdjur. Alla smittade besättningar har slaktats ut. Målsättningen med kontrollprogrammet är att skapa en paratuberkulosfri avelsbas och förhindra spridning till mjölkkobesättningar. Målgruppen är först och främst de som bedriver avelsverksamhet med köttraser.

Den senaste avslöjade smittan i Sverige påvisades på en auberac-tjur, importerad från Tyskland 1999. Tjuren importerades tillsammans med fyra andra ungtjurar från en och samma besättning. Importen skedde helt i enlighet med Svenska Djurbönders Smittskyddskontrolls (SDS) regler och ett urval av moderdjur i ursprungsbesättningen kontrollerades utan att smittan påvisades.

Dokument och länkar