Ingår/ingår inte i en obduktion

Detta ingår i en obduktion och finansieras av anslaget:

 • Makroskopisk undersökning av hela djuret inklusive inre organ.
 • Uppföljande undersökningar som är relevant utifrån ett sjukdomsövervakningsperspektiv och för att ställa diagnos – som t.ex. histologisk undersökning, bakteriologisk odling och resistensundersökning. I de fall djuret är avsevärt kadaveröst förändrat (ruttet) genomförs inte dessa undersökningar då de ofta är meningslösa.
 • Vissa uppföljande undersökningar som är nödvändiga, relevanta och kostnadseffektiva för att kunna ställa diagnos: t.ex. träckprov för att avgöra förekomst av mag-tarmparasiter (EPG).
 • Riktade undersökningar avseende anmälningspliktiga sjukdomar då det finns skälig misstanke för dem.
 • Undersökningar på vissa djurslag och åldersgrupper som ingår i vår sjukdomsövervakning och därför finansieras av Jordbruksverket. Exempel brucella, klassisk svinpest, paratuberkulos, salmonella, PRRS, TSE.
 • Preliminärsvar till remitterande veterinär samma dag eller dagen efter obduktionen skett.
 • Slutsvar till djurägare och remitterande veterinär.

Detta finansieras inte av obduktionsanslaget

 • Djurägaravgift.
 • Transporten in till obduktion.
 • Destruktionskostnader.
 • Undersökningar som inte är relevanta utifrån sjukdomshistoria och obduktionsfynd.
 • Undersökningar som inte är relevanta utifrån ett sjukdomsövervakningsperspektiv, som t.ex. kemisk undersökning.
 • Virologiska undersökningar, med undantag för kalvar med diarré där undersökning avseende rota- och coronavirus ingår samt vid misstanke om anmälningspliktig sjukdom.
 • Djurskyddsärenden.

OBS! Om du som djurägare eller remitterande veterinär vill utföra en undersökning som inte ingår i det som anslaget finansierar så är det fullt möjligt. Men då måste det vara tydligt för det obducerande laboratoriet vem som ska debiteras undersökningen, kryssa i rätt ruta för det på obduktionsremissen (djurägare eller remitterande veterinär). Ta gärna direktkontakt med laboratoriet då vissa undersökningar kan vara relativt kostsamma, så att ni slipper obehagliga överraskningar!