Får

Klövkontrollen

Klövkontrollen hos får

Kontrollerade klövar utan fotröta
– säker och enklare livdjurshandel

Sedan 2009/2010 driver driver Gård & Djurhälsan ett kontrollprogram mot fotröta hos får – Klövkontrollen. Programmet finansierat av djurägaravgifter och anslagsmedel från Jordbruksverket. Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera drabbade besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med fotrötecertifierade djur. Programmet bygger på regelbundna klövkontroller.

Sedan det första fallet av fotröta 2004 har en särskild djurägarförsäkran rekommenderats vid all handel eller utlåning av djur. Djurägaren intygar då att fotröta inte förekommit i besättningen det senaste året. 2010 infördes efter önskemål från näringen ett system med en veterinär bedömning av klövarna.

Här undersöks klövarna av veterinär Ulrika König.

Anslutning

Du ansluter din besättning till kontrollprogrammet genom att fylla i Ansökningshandlingarna.

Kostnad

Den årliga avgiften för att delta i Klövkontrollen är 500 kr.

Vid den inledande besättningsgenomgången debiterar veterinären enligt sin ordinarie taxa. För Gård & Djurhälsans kunder debiterar Gård & Djurhälsans veterinärer 1250 kr per timme, 600 kr per timme i restid och 45 kr per mil. All provtagning (analyskostnad) vid besättningsgenomgångarna samt reskostnad som överstiger 20 mil totalt är subventionerad till 100 % via anslagsmedel från Jordbruksverket. Reskostnad upp till 20 mil betalas av djurägaren.

Vid sanering av fotröta erbjuds subventioner för veterinärens timtid.  Hur stor subventionen är fastställs årligen beroende på vilka anslagsmedel som Klövkontrollen erhåller från Jordbruksverket. För 2021 är subventionen 50 % för veterinärens timtid i samband med sanering, samt 100 % för reskostnad som överstiger 20 mil totalt.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Regler

Regler för anslutna besättningar finns i Plan & Riktlinjer för programmet samt till vänster här på sidan under Råd & Regler.

Kontaktpersoner

Ulrika König

Djurhälsoveterinär Får – Klövkontrollen

Tel: 018-68 28 86

Mobil: 0730-68 35 02

Marianne Karlsson

Administratör – Klövkontrollen

Tel: 018-68 28 83

 

Frågor & Svar

FAQ Klövkontrollen

Vad kostar det att vara med i Klövkontrollen?


Den årliga avgiften för att delta i Klövkontrollen är 500 kr.

Vid den inledande besättningsgenomgången debiterar veterinären enligt sin ordinarie taxa. För Gård & Djurhälsans kunder debiterar Gård & Djurhälsans veterinärer 1250 kr per timme samt 600 kr per timme restid. All provtagning (analyskostnad) vid besättningsgenomgångarna samt reskostnad som överstiger 20 mil totalt är subventionerad till 100 % via anslagsmedel från Jordbruksverket. Reskostnad upp till 20 mil betalas av djurägaren, 45 kr per mil. Klövkontroll kan ersätta eller komplettera det årliga besöket för PLUS-kunder.

Vid sanering av fotröta erbjuds subventioner för veterinärens timtid.  Hur stor subventionen är fastställs årligen beroende på vilka anslagsmedel som Klövkontrollen erhåller från Jordbruksverket. För 2021 är subventionen 50 % för veterinärens timtid i samband med sanering, samt 100 % för reskostnad som överstiger 20 mil totalt.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Behöver jag F-status till riksbedömningen?


Nej, till riksbedömningen behövs inte F-statusintyg, däremot en underskriven djurägarförsäkran. På baggauktionen i Jönköping, Uppsala och på Gotland är f-status obligatoriskt.

Jag har köpt djur med F-status, kan jag överta säljarens F-status?


Nej, för att få F-status måste besättningen alltid inledningsvis undersökas av veterinär (besättningsgenomgång). Meningen med besöket är bl a att lära upp djurägaren i hur man bedömer klövar och hur klövar ska se ut, för att djurägaren nästa år själv ska kunna göra kontrollen.

Måste slaktlammen undersökas vid besättningsgenomgången?


Nej, alla livdjur ska undersökas, dvs vuxna tackor, baggar och livlamm.

Kan min veterinär som jag vanligen anlitar utföra besättningsgenomgången?


Veterinären ska vara utbildad av Gård & Djurhälsan avseende klövar och klövsjukdomar och ha deltagit i besättningsgenomgångar tillsammans med Gård & Djurhälsans veterinärer.

När görs besättningsgenomgångarna?


Besättningsgenomgångarna genomförs från 15/8-15/10.  Då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas.

Behöver jag ha en tackvändare för besättningsgenomgången?


I besättningar med <30 djur lönar det sig inte att rigga upp en tackvändare, det går fortare totalt sett att 1-2 personer sätter djuren ”på rumpan”. Gård & Djurhälsan har 4 tackvändare placerade runt om i Sverige. Kontakta Gård & Djurhälsan för uppgift om var närmaste tackvändare står och för bokning. Hyreskostnad 400 kr för medlemmar och 600 kr för ickemedlemmar(exkl moms).

Vad behövs till genomgångarna?


-Under genomgången förväntas djurägaren aktivt ta del av klövinspektionen för att få kunskap om hur friska klövar ska se ut och vilka avvikelser som kan förekomma. Detta är en förutsättning för att djurägaren sedan ska kunna utföra klövkontrollerna i sin egen besättning. Handräckning: en person per tackvändare och en (två) person som för fram djuren. En person som är sekreterare och antecknar öronnummer
-I större besättningar(>100 djur) kan man ha två tackvändare som står parallellt så flyter arbetet på effektivare.
-Grindar, gärna med plyfaskivor för att bygga upp hanteringsanläggning.
-Fålla eller utrymme där djur kan ställas åt sidan om man vill titta på dem igen.

Hur lång tid tar en besättningsgenomgång?


Ungefärlig tidsåtgång om allt löper på bra och djurägaren har riggat ett bra system: 1 timme per 50 tackor.

Var kan jag köpa zinksulfat?


Svar: Tillhandahålls för närvarande från Svenska Köttföretagen 010-130 89 30

Vilka fotbad är godkända som karantänsbehandling inom Klövkontrollen?


Endast zinksulfat 10%. Tillhandahålls för närvarande av Svenska Köttföretagen 010-130 89 30. Läs mer här!