Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en allvarlig infektion hos nötkreatur som förekommer i stora delar av världen. Under början av 2010-talet sågs till exempel en kraftig ökning av infektionen i Danmark och under 2017 upptäcktes den för första gången på Nya Zeeland. Sedan 2011 har den påvisats i Sverige, framför allt i samband med sjuklighet hos kalvar. I några fall har även juverinfektioner setts. Förekomsten i Sverige är låg, men nya fall upptäcks varje år.

Eftersom Mycoplasma bovis är en förhållandevis ny infektion i Sverige är kunskapen om infektionen under svenska förhållanden begränsad. Sjukdomen är ofta allvarlig och svårbehandlad och kan medföra stora produktionsförluster i drabbade besättningar.  Målet med projektet är därför att förbättra rådgivningen i besättningar med klinisk sjukdom hos kalvar orsakad av Mycoplasma bovis samt att öka kunskapen om infektionen i svenska besättningar.

Projektet är flerårigt utan fastställt slutdatum och finansieras via anslagsmedel från Jordbruksverket.

Kontaktperson

Katinca Fungbrant

Djurhälsoveterinär Nöt

Mobil: 076-784 49 10

katinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se

Jennifer Sahlin

Djurhälsoveterinär Nöt

Tel: 046 120902

Mobil: 070 295 02 09

jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se