Artikel

Mycoplasma bovis i Svensk Veterinärtidning

För att kunna minska spridningen av Mycoplasma bovis är det viktigt att alla som arbetar med nötkreatur är uppmärksamma på symtom som kan tyda på infektionen. I nummer 1/2021 av Svensk Veterinärtidning skrev därför Gård & Djurhälsan, SVA och Växa Sverige en artikel ritad till veterinärer med nötkreaturspraktik. Artikeln handlar om  symtom, diagnostik och viktiga åtgärder. Dessutom en beskrivning av kunskapsläget i Sverige för närvarande.

Läs hela artikeln >> Låt oss mota Bovis i grind!