Artikel

Få behandlingsalternativ mot Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis (M. bovis) är en relativt ny bakterie i Sverige med bred symtombild hos nötkreatur. In vitro-resultaten pekar på att behandlingsalternativen är få. Riktlinjer för val av behandling vid luftvägsinfektion med M. bovis saknas och det finns ett behov av klinisk forskning.

Artikeln är skriven av:

Anette Backhans, Veterinär, SVA
Emma Hurri, Bitr. Statsveterinär, SVA
Märit Pringle, Laborator, SVA

Läs artikeln i sin helhet > Få behandlingsalternativ mot Mycoplasma bovis (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning nr 2, 2023.

Dokument och länkar