Gris BAS (Hälsokontroll)

GRIS BAS är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1–4 hälsobesök av din djurhälsoveterinär per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus. Du får grundläggande besättningsanpassad rådgivning för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid de efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär via telefonsamtal och e-post.

Lean är en filosofi och en verksamhetsstrategi med ursprung i den japanska bilindustrin. Lean handlar om hur du tänker, arbetar och förhåller dig till problem. Att betrakta problem som möjligheter till förbättring. Genom att identifiera och minska slöserierna i företaget, öka engagemanget bland medarbetarna och förbättra arbetssätten är det möjligt att skapa ett konkurrenskraftigare och resurseffektivare företag som arbetar med ständig förbättring och utveckling. Till stor del handlar Lean om enkelhet, sunt förnuft och att arbeta på ett smartare sätt.

 

I GRIS BAS ingår:
 • 1–4 hälsobesök, beroende på besättningstyp och storlek
 • Försäljningstillstånd med hälsodeklaration enligt Jordbruksverkets författningar
 • Besättningsutredningar med uppföljande besök
 • Kostnadsfria obduktioner
 • Provtagningar och analyser vid besättningsutredningar
 • Tillgång till specialistkompetens vid utredningar av exempelvis luftvägs- och fruktsamhetsproblem
 • Kvartalsrapporter med informationsbrev och analys av sjukdomsregistreringar vid slakt och vid behov åtgärdsplan
 • Telefonrådgivning
 • Kontrollprovtagningar i livdjursbesättningar och suggpooler
 • Semintillsyn enligt Jordbruksverkets författningar
 • Nyhetsbrev 6 gånger per år

Bas

Pris: Ta kontakt för prisuppgift Beställ härJag vill veta mer