Gris BAS (Hälsokontroll)

GRIS BAS är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1–4 hälsobesök av din djurhälsoveterinär per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus. Du får grundläggande besättningsanpassad rådgivning för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid de efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär via telefonsamtal och e-post.

 

 

I GRIS BAS ingår:
 • 1–4 hälsobesök, beroende på besättningstyp och storlek
 • Försäljningstillstånd med hälsodeklaration enligt Jordbruksverkets författningar
 • Besättningsutredningar med uppföljande besök
 • Kostnadsfria obduktioner
 • Provtagningar och analyser vid besättningsutredningar
 • Tillgång till specialistkompetens vid utredningar av exempelvis luftvägs- och fruktsamhetsproblem
 • Kvartalsrapporter med informationsbrev och analys av sjukdomsregistreringar vid slakt och vid behov åtgärdsplan
 • Telefonrådgivning
 • Kontrollprovtagningar i livdjursbesättningar och suggpooler
 • Semintillsyn enligt Jordbruksverkets författningar
 • Nyhetsbrev ca 6 gånger per år

Bas

Pris: Ta kontakt för prisuppgift Beställ härJag vill veta mer