Provisionsbaserad Rådgivning I Samverkan

Modellen bygger på våra erfarenheter av RIS, Rådgivning I Samverkan, där produktions-och veterinär rådgivning arbetar sida vid sida ute i besättningar. Vi har arbetat med modellen i snart 6 år och den effekt vi ser av arbetet både i hälsotal och ekonomiska förbättringar gör att vi nu känner oss trygga att utveckla produkten.

Vi erbjuder dig nu en provisionsbaserad variant som bygger på att vi tar en viss provision av den förbättrade lönsamhet som vårt arbete, tillsammans med dig och din personal, gör på din gård.

Detta innebär kort och gott att förbättrar vi inte din lönsamhet så tar vi inte betalt.

En förutsättning är att du har WinPig samt att du har någon av våra veterinärer som villkorande veterinär.

Är du intresserad? Ta kontakt, så kommer vi ut på ett introduktionsbesök.

I Provisionsbaserad rådgivning ingår:
  • Två fysiska sambesök
  • Två digitala rådgivningstillfällen (jämnt fördelade över året)
  • WinPig-resultat- och analyser
  • Däremellan kortare avstämningar via Teams/telefon vid behov

Provisionsbaserad rådgivning

Pris: Ta kontakt för prisuppgift Kontakta oss