SMART-Lammproducent

– för dig som är kund i FÅR BAS eller FÅR PLUS!

Ett koncept med ett nära och målinriktat samarbete mellan producent och rådgivare, helt baserat på gårdens förutsättningar och mål. Oavsett vilken produktionsinriktning man har på sitt lammföretagande så kan vi tillsammans utveckla företaget att bli mer lönsamt.

Hur går det till?

Vi börjar alltid med ett nulägesmöte, här samtalar vi om företaget idag, dess situation och de resultat som finns, både upplevda och faktiska. Vi går igenom företagarens idé och mål med verksamheten. Vi gör en sammanställning kring nuläget och tar fram riktningen för framtiden. Vi gör produktionsplanering, foderstater, foderplanering efter gårdens förutsättningar och behov.

När vi vet vart vi står idag och vart vi vill gå så sätter vi upp mål för verksamheten, så kallade SMART mål. SMART står för: S=specifikt, M=mätbart, A=accepterat, R=resultatpåverkande, T=tidsatt. Detta eller dessa SMARTA mål följer vi löpande upp under året som rådgivningen pågår. Det SMARTa målet behöver inte vara ett ekonomiskt tal, det kan lika gärna vara ett mål som innebär högre djurhälsa eller mindre arbete, helt efter de önskemål du har som producent.

Kontaktperson: Theo den Braver 070-393 30 89

I SMART-Lammproducent ingår:
  • Nulägesanalys (oftast telefon/Videomöte)
  • Produktionsplan (När skall Vad ske)
  • Foderstater (Foderstater för olika produktionsperioder)
  • Foderplanering (Foderbehov och tillgång)
  • Uppföljning av SMART Lammproducent. (Gårdsbesök, telefon/videosamtal)
  • Rabatterat pris på foderanalyser

SMART-Lammproducent

Pris: 8 300 kr + moms Beställ härJag vill veta mer