Lean Lantbruk och effektiv gård

Vill du skapa ett konkurrenskraftigare och resurseffektivare företag? Då är LEAN LANTBRUK och EFFEKTIV GÅRD något för dig!

Lean är en filosofi och en verksamhetsstrategi med ursprung i den japanska bilindustrin. Lean handlar om hur du tänker, arbetar och förhåller dig till problem. Att betrakta problem som möjligheter till förbättring. Genom att identifiera och minska slöserierna i företaget, öka engagemanget bland medarbetarna och förbättra arbetssätten är det möjligt att skapa ett konkurrenskraftigare och resurseffektivare företag som arbetar med ständig förbättring och utveckling. Till stor del handlar Lean om enkelhet, sunt förnuft och att arbeta på ett smartare sätt.

LEAN LANTBRUK

Lean är ett relativt nytt begrepp inom det svenska lantbruket, men sedan 2010 pågår en nationell satsning om att introducera lean i det svenska lantbruket, det s.k. Lean Lantbruk. Lean Lantbruk är ett nationellt samarbetsprojekt med finansiellt stöd från EU. Projektet ägs av LRF, men ytterligare ett antal organisationer är delaktiga i arbetet med att på olika sätt lyfta och främja Lean Lantbruk, nämligen Hushållningssällskapen, LRF Konsult, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, SLU, SLA, JTI och Jordbruksverket.

Lean Lantbruk vänder sig till dig som lantbruksföretagare eller trädgårdsföretagare som vill utveckla ditt företag. Lean Lantbruk vänder sig både till företag med anställd personal och till mindre familjeföretag och enmansföretag. Det viktiga är inte företagets storlek, utan företagets vilja att utvecklas och förbättras.

Som medverkande lantbruks- eller trädgårdsföretag i Lean Lantbruk tilldelas du en leancoach som under en ca 18 månader lång period coachar ditt företag och hjälper till att introducera lean i er verksamheten. Läs mer om vad Lean Lantbruks 18-månadersutbildning innehåller i informationsbladet om Lean Lantbruk som du hittar här till höger på sidan.

Är du intresserad av att arbeta med LEAN LANTBRUK i den egna verksamheten? Gör då en intresseanmälan på Lean Lantbruks hemsida eller kontakta någon av Gård & Djurhälsans utbildade leancoacher för mer information. Intresseanmälan är inte bindande!

I LEAN Lantbruk och effektiv gård ingår:
  • EFFEKTIV GÅRD - STEG 1 innehåller ett coachbesök på din gård där vi fokuserar på ett speciellt område inom produktionen där du vill minska slöserierna eller förbättra arbetssätten. Ett första steg för att börja arbeta med lean. Besöket tar två till tre timmar och utöver vår tid på gården ingår också för- och efterarbete samt dokumentation. Telefontid med uppföljande råd och avstämning om hur förbättringsarbetet fortskrider ingår också.
  • EFFEKTIV GÅRD - FORTSÄTTNING vänder sig till dig som genomfört Lean Lantbruks 18-månadersprogram. EFFEKTIV GÅRD - FORTSÄTTNING innehåller två coachbesök under ett år samt en Erfa-träff tillsammans med andra företag som arbetet med lean. Coachbesöken liksom Erfa-träffen tar två till tre timmar per gång och utöver vår tid på gården ingår också för- och efterarbete. Pris: offert
  • Är du intresserad av, eller har frågor om LEAN LANTBRUK och EFFEKTIV GÅRD, kontakta någon av Gård & Djurhälsans certifierade Leancoacher: Ingvar Eriksson, 013-24 48 44 Sofie Johansson, 013-24 48 49

Lean Lantbruk och effektiv gård

Pris: Ta kontakt för prisuppgift Beställ nuJag vill veta mer