Artikel

Kalkylplattform Nöt

En förutsättning för att bedöma lönsamheten för en insats i verksamheten är att kunna räkna på hur insatsen påverkar intäkter eller kostnader i produktionen. I alla företag behövs kontroll över det ekonomiska flödet och företagets ekonomiska resultat. I en allt mer föränderlig värld är det viktigt att ha ett bra och enkelt underlag för att fatta rätt beslut och ibland behöver det också göras enkla överslagsberäkningar för att fatta beslut.

I ett projekt finansierat av Branschutvecklingspengen 2022 har en rad kalkyler och beräkningsverktyg tagit fram i Microsoft Excel. Förhoppningen är att verktygen ska underlätta möjligheterna till att göra enkla ekonomiska beräkningar på den enskilda gården, men också visa på och resonera kring en del av de effekter som förändringar i produktionen kan innebära. Tanken är att verktygen kan användas av den enskilde nötköttsproducenten, men också tillsammans med rådgivare eller i t ex en erfagrupp. Varefter beräkningsverktygen blir klara publiceras de här på hemsidan.

Produktionsgrenskalkyler

DIKO, höst- resp. vårkalvande samt REKRYTERINGSKVIGA

UNGTJUR Mjölkras

UNGTJUR Tung Köttras

UNGTJUR Lätt köttras

STUT Mjölkras

STUT Köttras

KVIGA Mjölkras

KVIGA Köttras

Övriga kalkyler

Grovfoderkostnad

 

Vid frågor om kalkylerna eller om du vill ha hjälp att räkna i kalkylerna kontakta Anett eller Caroline.

Anett Seeman
Produktionsrådgivare Nöt
Tel: 046-32 58 87
anett.seeman@gardochdjurhalsan.se
Caroline Eriksson
Produktionsrådgivare Nöt
Tel: 018-68 28 92