Nöt

Utegångsdjur utan ligghall

Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur

Kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur är till för dig som ämnar ha dina nötkreatur utomhus utan tillgång till ligghall eller liknande under vintersäsongen. Huvudman för kontrollprogrammet är Sveriges Nötköttsproducenter medan det praktiska arbetet utförs av Gård & Djurhälsan. Kontrollprogrammet godkänns av Jordbruksverket. Besättningar som ansöker godkänns in i programmet av Jordbruksverket.

Djurägare som avser att hålla nötkreatur utomhus utan tillgång till ligghall under vintersäsongen 2023-2024 måste ANSÖKA om anslutning till kontrollprogrammet. Djurägare som säsongen 2022-2023 ansökte och blev godkända i kontrollprogrammet behöver endast ANMÄLA om de ämnar hålla nötkreatur utomhus denna säsong.

Ansökan för besättningar som inte tidigare varit med i kontrollprogrammet

Djurägaren skickar in en ansökan inkl. bilagor om att delta i kontrollprogrammet till Gård & Djurhälsan. Ansökan behandlas av Gård & Djurhälsan och Jordbruksverket fattar beslut om undantag från krav på ligghall. Innan beslutet fattas av Jordbruksverket görs ett anslutningsbesök där förutsättningarna för besättningen att delta i kontrollprogrammet gås igenom. Att besättningen uppfyller kraven inom programmet kontrolleras genom besök under vintersäsongen. Vid kontrollbesöket utförs inspektion enligt programmets regler med kontroll av både djur- och resursbaserade parametrar som hull, renhet, liggplatser och rutiner för avlusning.

Ansökan inför säsong 2023/2024

  • Läs igenom Plan och riktlinjer samt Instruktioner.
  • Fyll i Ansökan och Djurägarförsäkran. 
  • Bifoga Djurskyddsintyg. Skicka bilagan snarast till din länsstyrelse. På länsstyrelsen fyller de i om det finns några, för länsstyrelsen kända, brister avseende djurskyddet i besättningen och skickar tillbaka bilagan till dig.
  • Upprätta en åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp tillsammans med en veterinär och bifoga ansökan.
  • Upprätta kartblad med de skiften som nötkreaturen ska hållas på vintertid inritade och bifoga ansökan.

Skicka samtliga handlingar till Gård & Djurhälsan, Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster

Sista ansökningsdag med den lägre avgiften inför kommande vintersäsong är den 15 september 2023.  Sena ansökningar medför en högre säsongsavgift.

Anmälan för besättningar som redan är godkända i kontrollprogrammet

Djurägaren skickar in en anmälan inkl. bilagor om att hålla djur utomhus i kontrollprogrammet till Gård & Djurhälsan. Att besättningen uppfyller kraven inom programmet kontrolleras genom besök under vintersäsongen. Vid kontrollbesöket utförs inspektion enligt programmets regler med kontroll av både djur- och resursbaserade parametrar som hull, renhet, liggplatser och rutiner för avlusning.

Anmälan inför säsong 2023/2024

  • Läs igenom Plan och riktlinjer samt Instruktionen.  
  • Fyll i Anmälan och Djurägarförsäkran.
  • Bifoga Djurskyddsintyg. Skicka bilagan snarast till din länsstyrelse. På länsstyrelsen fyller de i om det finns några, för länsstyrelsen, kända brister avseende djurskyddet i besättningen och skickar tillbaka bilagan till dig.
  • Upprätta en åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp tillsammans med en veterinär och bifoga ansökan.
  • Upprätta kartblad med de skiften som nötkreaturen ska hållas på vintertid inritade och bifoga ansökan.

Skicka samtliga handlingar till Gård & Djurhälsan, Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster

Sista ansökningsdag med den lägre avgiften inför kommande vintersäsong är den 15 september 2023. Sena ansökningar medför en högre säsongsavgift.

 

Kostnad säsongen 2023-2024

Säsongsavgift för 1-2 djurgrupper
Avgift för besättningar med upp till 2 djurgrupper. I avgiften ingår handläggning och kontrollbesök.
13 600 kr exkl. moms
Säsongsavgift för 3 eller fler djurgrupper
Avgift för besättningar med 3 eller flera djurgrupper. I avgiften ingår handläggning och kontrollbesök.
19 300 kr exkl. moms

 

Extra avgift vid sen ansökan
Avgift på 2000 kr tillkommer på säsongsavgift (totalt 15 600 kr för besättningar med upp till 2 djurgrupper , totalt 21 300kr för besättningar med tre eller flera djurgrupper).
2 000 kr exkl. moms
Anslutningsbesök
I besättningar som inte varit anslutna till kontrollprogrammet tidigare tillkommer avgiften för anslutningsbesök.
5 400 kr exkl. moms
Återbesök
I besättningar som får anmärkningar där återbesök krävs för uppföljning av dessa anmärkningar tillkommer återbesöksavgift.
5 400 kr exkl. moms

Kontaktpersoner

Erika Geijer

Djurhälsoveterinär Nöt, Utegångsdjur utan ligghall

Tel: 0511-151 55

Mobil: 070-295 04 48

erika.geijer@gardochdjurhalsan.se

Ulrika Andersson

Administratör Nöt, Utegångsdjur utan ligghall, MV/CAE

Tel: 013-244845

ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se