Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Stark från start

I projektet har vi sammanställt erfarenheter och kunskaper från tidigare genomförda projekt (Friskvinst och Handlingsplan Gris). Utifrån detta har det skapats ett heltäckande kursmaterial om hur man kan arbeta med suggors fruktsamhet och smågrisöverlevnad, för att skapa goda förutsättningar för smågrisarna och en lyckad avvänjning. Därefter har fem fysiska kurser och två webinarium hållits för grisföretagare och anställda på grisgårdar. Information från projektet har också presenterats i en pod-cast, som skriftligt material till deltagarna och i artiklar. Materialet som tagits fram i projektet finns nedan.

Syfte

Syftet med projektet har varit att skapa en konkurrenskraftig smågrisproduktion med ökad smågrisöverlevnad och en god djurhälsa. Genom ett systematiskt arbete med fruktsamheten kan grisningsgrupperna grisa mer sammanhållande och utslagning av unga djur minskar. Det leder till en bättre besättningsimmunitet och mer homogena grisar vid avvänjning. Det i sin tur gynnar en lyckad avvänjning utan inblandning av terapeutiska doser zinkoxid i foder och utan att antibiotikaförbrukningen ökar. Sammanhållna grupper leder dessutom till möjligheter att sätta in extra åtgärder vid grisningsperioden som kvällsrundor, skiftesdigivning och kullutjämningar. Dessa åtgärder ökar spädgrisöverlevnaden.

Vid frågor kontakta projektledare:

Lina Hidås, Agronom Gris, Gård & Djurhälsan
Tel: 046-32 58 89