Nationellt ansvar

Pågående projekt

Ökad kunskap och positiv utveckling

Projekt är en viktig del i kunskapsutvecklingen inom svensk får-, gris- och nötproduktion. Inom Gård & Djurhälsan bedrivs projekt fortlöpande med olika tidsperspektiv och med olika finansieringsmetoder. Genom våra projekt skapas ökad kunskap utifrån svenska förhållanden och i förlängningen positiv utveckling med ökad andel friska och välmående djur.

Läs mer om våra pågående projekt genom att klicka i menyn till vänster.