Gris PLUS (Villkorad läkemedelsanvändning)

Din besättningsveterinär vid Gård & Djurhälsan ansvarar för den villkorade läkemedelsanvändningen i din besättning, med besök var 5–8:e vecka beroende på besättningsstorlek. Vår erfarenhet är att tätare besöksintervall ger en bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed effektivare djurhälsoarbete. GRIS PLUS ger dig en snabbare väg till bättre resultat, hälsomässigt och ekonomiskt.

 

Förutom innehållet i GRIS BAS får du även:
  • Villkorad läkemedelsanvändning med regelbundna besök var 5–8:e vecka
  • Behandlingsanvisning med tydliga instruktioner om vilka läkemedel du ska använda vid vilka sjukdomar
  • Genomgång av besättningens hälsotillstånd, läkemedelsanvändning och journalföring
  • Besättningsanpassad rådgivning med behandlingsstrategier och åtgärdsplan
  • Regelbunden uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder
  • MedWin – vårt egenutvecklade statistikprogram med tydliga diagram för läkemedelsanvändning, sjukdomsdiagnoser och läkemedelskostnader i din besättning, förutsatt att behandlingarna registreras per omgång
  • Receptförskrivning
  • Djurskyddsdeklaration

Plus

Pris: Ta kontakt för prisuppgift Beställ härJag vill veta mer