WinPig

WinPig är ett modernt och flexibelt dataprogram som används för produktionsuppföljning på grisgårdar i Sverige. WinPig finns i ett stort antal länder och kallas internationellt för PigVision. Med WinPig får du ett verktyg som underlättar det dagliga arbetet, ger dig kontroll över produktionen och besparar dig dubbelarbete. Med WinPig i molnet har du alltid tillgång till uppdaterade data och kan dra nytta av de senaste utvecklingarna från programtillverkaren AgroVision.

I programmet kan du ta fram listor för arbetsplanering i stallarna, hålla ordning på enskilda djur, använda rapporter som t ex beräkning till suggpengen, samt göra djupgående analyser av din produktion.

Beställning av WinPig görs via WinPig Support:
Telefon: 018-126640
winpig@gardochdjurhalsan.se

För WinPig-nyheter, fakta och mycket mer:
Välkommen att besöka www.winpig.se

Detta ingår:
  • WinPig för slaktgrisar, suggor eller integrerad produktion
  • WinPig i molnet (på server) utan kostnad, med tre samtidiga användare
  • PigVision Mobile-apparna, för suggor och slaktgrisar (vid program i molnet)
  • Nya versioner med uppdateringar och utvecklingar ca 3 ggr per år
  • Agrovision Analytics för suggor (vid program i molnet)
  • Support (via telefon, mail och facebook)