Produktionsuppföljning

WinPig och
PigVision mobile

WinPig är produktionsuppföljningsprogrammet för dig som vill ha koll och positivt utveckla din grisproduktion. Med kunskap och fakta, är det lättare för dig att ta rätt beslut vad som behöver göras i just din produktion. Ring oss, vi är gärna ditt stöd i allt från teknisk support och analys till praktisk tillämpning på gården.

Nyheter WinPig

2021-01-22 INFO TILL DIG SOM ANVÄNDER WINDOWS 7

För drygt ett år sedan slutade Microsoft att supporta och utveckla Windows 7. Användare rekommenderades då att byta till Windows 10. På grund av detta kan vi inte längre leverera programuppdateringar av WinPig till Windows 7. Vi har förstått att en del kunder fortfarande använder Windows 7 och vill rekommendera er att ta hjälp av er IT-kontakt för att byta till Windows 10. Vi rekommenderar alla som har Windows 7 att göra en säkerhetskopia snarast eftersom den fungerande programversionen snart löper ut. Gör också en säkerhetskopia av WinPig innan en uppdatering till Windows 10. Behöver du hjälp eller har frågor får du gärna kontakta oss på supporten.

2021-01-15 SÄND RESULTATET FÖR 2020

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast 28 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2020. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen.
Dina siffror bidrar till ett bra jämförelsetal för din produktion. Medeltalen hjälper också forskare och rådgivare att få en bättre bild av svensk grisproduktion, att öka deras kunskaper och att prioritera vad de ska satsa på – vilket i sin tur ger ett bättre underlag för rådgivningen. Därför är det viktigt att så många gårdar som möjligt är med i det svenska medeltalet. Läs mer här om hur du gör!

2020-11-25 NYTT INNEHÅLL OCH PRISLISTA FÖR 2021

År 2021 får du mer med WinPig! Vi lägger till funktionen att ha WinPig i molnet, tillgång till apparna och det nya analysverktyget Agrovision Analytics i den årliga avgiften. Samtidigt gör vi om vårt prissystem, som baseras på antal djur i besättningen. Läs mer om våra funktioner och ta del av den nya prislistan här. 

2020-09-22 UPPDATERA DITT PROGRAM/PROGRAMLICENSEN HAR LÖPT UT

Om din programlicens löpt ut behöver du uppdatera till senaste versionen, WinPig 2020.2. Uppdatering kan antingen göras i programmet via menyvalet Hjälp/Sök uppdateringar eller via hemsidan. Du kan läsa om nyheter i den senaste versionen genom att trycka F1 i programmet. OBS! Du som har egen rekrytering behöver göra några inställningar efter att programmet har uppdaterats. Detta för att du enkelt ska kunna söka efter djur. Följ den här instruktionen eller kontakta WinPig Support för hjälp.

2020-08-21 PIGVISION MOBILE

Är du nyfiken på PigVision Mobile? Det är en app som underlättar registrering och där du alltid har aktuell data med dig direkt i din telefon. PigVision Mobile fungerar om du har ditt WinPig program på server. Då kan du komma åt det från flera datorer.
Läs mer här om appen och serverlösningen.

2020-05-19 ÅRETS TOPPLISTOR

Vi följer den digitala trenden och kommer presentera årets Topplistor inom grisproduktion för 2019 på Gård och Djurhälsans facebook sida och hemsida. Utifrån de resultat som sänds in från besättningar med WinPig eller PigWin tar vi varje år fram topplistor med det bästa besättningarna. Läs mer under Medeltal och topplistor  – Topplistor i menyn.

2020-05-07 FORTSATTA PRODUKTIONSFÖRBÄTTRINGAR I SVENSK GRISPRODUKTION

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2019 har presenterats och visar på goda resultat och förbättringar från tidigare år. Suggorna föder och avvänjer fler grisar. Slaktgrisarna har en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjar fodret effektivt.

Dokument och länkar