Produktionsuppföljning

WinPig och
PigVision mobile

WinPig är produktionsuppföljningsprogrammet för dig som vill ha koll och positivt utveckla din grisproduktion. Med kunskap och fakta, är det lättare för dig att ta rätt beslut vad som behöver göras i just din produktion. Ring oss, vi är gärna ditt stöd i allt från teknisk support och analys till praktisk tillämpning på gården.

Nyheter WinPig

2020-10-26 ÄNDRADE ÖPPETTIDER I SUPPORTEN PÅ FREDAG

I samband med alla helgon har WinPig Support förändrade öppettider på fredag:
30/10 kl 8-12
I övrigt har vi öppet som vanligt, helgfria vardagar mellan 8-14.

2020-09-22 UPPDATERA DITT PROGRAM

Nu kan du uppdatera WinPig till senaste versionen, 2020.2. Uppdatering kan antingen göras i programmet via menyvalet Hjälp/Sök uppdateringar eller via hemsidan. Du kan läsa om nyheter i den senaste versionen genom att trycka F1 i programmet. OBS! Du som har egen rekrytering behöver göra några inställningar efter att programmet har uppdaterats. Detta för att du enkelt ska kunna söka efter djur. Följ den här instruktionen eller kontakta WinPig Support för hjälp.

2020-08-21 PIGVISION MOBILE

Är du nyfiken på PigVision Mobile? Det är en app som underlättar registrering och där du alltid har aktuell data med dig direkt i din telefon. PigVision Mobile fungerar om du har ditt WinPig program på server. Då kan du komma åt det från flera datorer.
Läs mer här om appen och serverlösningen.

2020-05-19 ÅRETS TOPPLISTOR

Vi följer den digitala trenden och kommer presentera årets Topplistor inom grisproduktion för 2019 på Gård och Djurhälsans facebook sida och hemsida. Utifrån de resultat som sänds in från besättningar med WinPig eller PigWin tar vi varje år fram topplistor med det bästa besättningarna. Läs mer under Medeltal och topplistor  – Topplistor i menyn.

2020-05-07 FORTSATTA PRODUKTIONSFÖRBÄTTRINGAR I SVENSK GRISPRODUKTION

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2019 har presenterats och visar på goda resultat och förbättringar från tidigare år. Suggorna föder och avvänjer fler grisar. Slaktgrisarna har en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjar fodret effektivt.

Dokument och länkar