MyAgrovision och Analytics

Få ut mer av dina produktionsdata med Agrovision Analytics

Som grisföretagare samlar du in en stor mängd data. Data kan samlas in från managementverktyg i din mobiltelefon, foderstationer, klimatanläggningar eller vägningar. Du kan också utbyta data med slakterier och avelsföretag. Vad kan du då göra med all den här datan?

MyAgrovision.com

För att kunna få ut så mycket information som möjligt från din data finns kundportalen MyAgrovision och rapportverktyget Agrovision Analytics. Via kundportalen görs din data tillgänglig i tydliga och interaktiva rapporter, som du kan ta del av när och där det passar dig.

Kontrollpanelen

Den första rapporten som presenteras är ”Kontrollpanelen”. Kontrollpanelen ger dig en helhetsbild av den dagliga driften och är ett bra verktyg som hjälper dig att styra och utveckla dina arbetsrutiner. Du kan enkelt klicka dig igenom rapporterna för betäckning, grisningar, avvänjningar, kontrollista samt smågrisdödlighet.

Fördelarna med Agrovision Analytics

  • Alltid uppdaterade rapporter
  • Möjligheter att kombinera olika data
  • Online och tillgängligt från alla datorer
  • Löpande utveckling och förbättring

Frågor om MyAgrovision och Analytics

Vart hittar jag manual samt frågor och svar för MyAgrovision och Analytics?


Den här informationen finns samlad på Agrovisions hemsida.

Klicka här för att komma dit. 

Om du saknar svar på din fråga kan du kontakta WinPig Support.

 

Mer information?

Se länkarna nedan för mer information eller kontakta WinPig Support.