Suggpeng

Du som är lantbrukare kan sedan 2012 söka ersättning för extra djuromsorg för suggor. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med en god djurhälsa för att djuren ska må bättre. Du kan söka ersättningen om du har suggor eller betäckta gyltor.

Jordbruksverkets hemsida finns information om suggpengen. Där finns också mallar som kan användas för att beräkna antal suggor du kan söka ersättning för.

I WinPig kan du ta fram en beräkning och mall i stort sett automatiskt. Här beskriver vi hur det går till.
Om beräkningen inte visar någon data behöver du köra besättningsguiden, se instruktioner nedan (tryck på plustecknet).

WinPig Besättningsguide

Hur gör man för att köra besättningsguiden?


  1. Gå till Generellt – Besättning
  2. Klicka på Besättningsguiden (inringat med rött på bilden nedan)

  3. Du får då frågan om du vill köra besättningsguiden på gården. Tryck på Ja.

  4. Du kommer då till ett nytt fönster där du väljer språk.
  5. Sedan får du upp en ruta där du kan välja land och bes.typ. Här väljer du Avel som Bes.typ och tryck på Klart.

Besättningsguiden körs nu på din besättning.

OBS! Dina ikoner på WinPig skrivbordet kan förändras efter att du kört besättningsguiden. Ett tips är att ta en bild på skrivbordet som det såg ut innan så att du kan lägga tillbaks de ikoner du hade innan.

Du som söker ersättning för extra djuromsorg  suggor ska dokumentera det du gör. Ta kontakt med en rådgivare för att komma igång och göra din dokumentation på ett effektivt sätt.

Det går utmärkt att dokumentera information om suggor, foder- och produktionsuppföljning med hjälp av WinPig.

  • I produktionsrapporten gör du inställningar för att kunna visa upp resultatmått.
  • Gör hullbedömningsscheman och foderjusteringsprotokoll med hjälp av smarta arbetslistor.

Vanliga frågor om suggpengen i WinPig

Hur påverkar ingångsrapporteringen av gyltor beräkningen av suggpengen?


För suggpengen räknas aldrig obetäckta gyltor med, om man lägger in före eller i samband med betäckningen har ingen betydelse. Obetäckta gyltor ska, enligt reglerna, räknas som IN på betäckningsdatumet om de är ingångsrapporterade före betäckning. I WinPig beräknas detta automatiskt.

Om gyltorna rapporteras in efter betäckning så är det ingångsdatum som är startdatum för suggpengen.